Definicję content marketingu można określić jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na zdobywaniu kolejnych, ewentualnych konsumentów dzięki publikowaniu niezwykle atrakcyjnych oraz bardzo użytecznych dla nich treści, które są przeznaczone oraz mogą zaciekawić ściśle skonkretyzowaną grupę odbiorców.
Content marketing w odróżnieniu od zwyczajowych rodzajów marketingu, które są skupione przede wszystkim na jednostronnym przekazie reklamowym, cechuje się bardziej tym, iż bazuje na budowaniu dużo dłuższych relacji z pozyskanym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym interakcjom oraz obustronnemu zaangażowaniu.
Wyrażeniem content marketing można opisywać różnorodne treści, które są publikowane oraz popularyzowane przy pomocy Internetu.
Są to w głównej mierze różnorodne artykuły eksperckie lub też artykuły sponsorowane, książki elektroniczne, webinary, e-video, podcasty, infografiki, poradniki, raporty i tak dalej, które są powiązane, ich najważniejszym zadaniem jest udostępnienie ludziom korzystającym z Internetu jak najbardziej sprawdzonych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości oraz tekstów dotyczących danego tematu.
Mogą to być materiały odnoszące się do konkretnej dziedziny, za sprawą czego obydwie strony, zarówno dany przedsiębiorca, jak i ewentualny klient, otrzymują z tego tytułu jak najlepsze profity, korzyści.
Content marketing można definiować również szerzej, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często może obejmować również materiały, które można tworzyć. Są to na przykład treści w czasopismach branżowych, różnorodnych gazetkach, folderach, broszurkach, katalogach, papierowych poradnikach, książkach i tak dalej.
Content Marketing jest w głównej mierze bardzo wyraźnie powiązany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, które mają budować świadomość firmy, konkretnej marki poprzez nakłonienie przyszłych, ewentualnych odbiorców do samodzielnego popularyzowania potrzebnych wiadomości, różnych informacji na temat konkretnej firmy, instytucji albo proponowanych przez nią produktów bądź świadczeń.
Żeby móc uzyskać zamierzony rezultat, cel, wykwalifikowani ludzie, którzy na co dzień są związani z content marketingiem, korzystają z różnorodnych technik zdobywania i docierania do przyszłych, potencjalnych klientów.
Prawdopodobnie najpopularniejszymi środkami przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, jak również blogi związane z branżą, które pomagają, umożliwiają bardzo szybkie rozpropagowanie konkretnych treści marketingowych.
Content marketing dzięki rozpowszechnianiu interesujących wśród odbiorców materiałów sprzyja oraz znacznie poprawia swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zwrócić uwagę, że nierzadko wykorzystywaną formą content marketingu, poza grafikami informacyjnymi, materiałami wideo oraz raportami, są teksty.
Ich autorzy mają możliwość w jakikolwiek sposób dostosować rodzaj tekstu do określonego odbiorcy, jak również do wcześniej obranej przez konkretną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj korzysta się z wielorakich rodzajów tekstów, do których należeć mogą między innymi blogi firmowe, materiały poradnikowe, rozmowy z różnymi osobami, recenzje, charakterystyki poszczególnych produktów.
Content marketing ma przede wszystkim na celu wzbudzenie zainteresowania i pozyskanie zarówno ogólnej, jak i też poszczególnej grupy odbiorców.